Andries Bogerd

Johann Sebastiaan Bach (1685-1750)
Liebster Jesu wir sind hier BWV 731
Praeludium und Fuge G-dur, BWV 541

Max Reger (1873-1916)
Ach Gott, verlaß mich nicht, op. 79b nr. 1
Morgenglanz der Ewigkeit, op. 79b nr. 4

Kenneth Leighton (1929-1988)
Paean

César Franck (1822-1890)
Piece Heroïque, FWV 37

Andries Bogerd (*2003) werd voorbereid op zijn conservatoriumstudie door Yde Raap. In september 2020 startte hij zijn orgelstudie bij Theo Jellema aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Sinds 2021 studeert hij hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast krijgt hij bijvak piano van Wim Voogd. Masterclasses volgde hij bij Pieter Dirksen (Sweelinck), Michel Bouvard (Franck) en Daan Manneke.

Als organist is hij verbonden aan diverse Friese kerken, daarnaast is hij sinds begin dit jaar organist van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Zijn concertdebuut maakte hij in 2021 op het wereldberoemde Müller-orgel in de Grote- of Sint Bavokerk te Haarlem.

www.andriesbogerd.nl