organist grote kerk

Theo Jellema

Theo Jellema (1955) studeerde orgel aan het conservatorium te Groningen in de orgelklas van Wim van Beek en behaalde zijn solodiploma met onderscheiding in 1978. Naast zijn werkzaamheden als organist van de Grote Kerk te Leeuwarden en als docent hoofdvak orgel aan de conservatoria te Groningen en Zwolle/Arnhem heeft hij een uitgebreide concertpraktijk die hem voerde naar een groot aantal Europese landen en naar Japan. Verschillende ‘integrales’ trokken de aandacht: in 1990 speelde hij alle orgelwerken van César Franck (Martinikerk Franeker), in 1999 het complete orgeloeuvre van Olivier Messiaen (Grote Kerk Leeuwarden, Martinikerk en Sint Martinuskerk Sneek) en in 2000 volgde een Bach-integrale (Grote Kerk Leeuwarden). In de zomer van 2003 wijdde hij zich aan Vierne’s Pièces de Fantaisie (Martinikerk Franeker). Theo Jellema is regelmatig jurylid bij orgelconcoursen. Hij maakte cd-opnamen van belangrijke historische orgels en leidt orgelreizen. Voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur werd hem de zilveren medaille “Arts-Sciences-Lettres” toegekend.
Theo Jellema is tevens werkzaam als orgeladviseur.

Organisten van de Grote of Jacobijnerkerk vanaf de reformatie

1580 Petrus Christianus
1580 Peter Joachims Brandenborch
1597 Matthijs Matthijszoon Mercker
1600 Egbert de Gruyter
1615 Gijsbert Harmens Havinck
1674 Meynert Egberts
1683 Evert Havercamp
1694 Egbertus Enrinus Veltcamp
1702 Nicolaas Woorthouwer
1707 Cornelis Bakkerus
1713 Reinold Popma van Oevering
1757 Sybe de Vries
1804 Pieter Jans Frank
1847 Recheus Rengenerus Elgersma Frank (overleden 1859), J.J.W. Sartorius vervangt
1859 J. Kwast (benoemd, doch deze bedankt)
1859 F. Hageman (neemt ontslag, 1860), J.J.W. Sartorius vervangt
1861 K. Suringbroek
1895 F.W.J. Haanstra
1899 B. Posthumus (waarnemend)
1900 J.F. Bos
1908 H.K. Bos
1916 Jan Paardekoper
1936 George Stam
1949 Piet Post
1980 Jos van der Kooy (benoemd, doch deze bedankt)
1981 Jan Jongepier
2006 Theo Jellema

 

Jan Paardekoper

George Stam

Piet Post

Jan Jongepier