Agenda

Kerstconcert
tevens laatste concert van de Bach-estafette

2e kerstdag 2018, Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden, aanvang 15.00 uur

Theo Jellema, orgel