ANBI

ANBI

Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden heeft een Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de site van de belastingdienst.
Overweegt u een gift, neem dan contact op via het contactformulier of maak uw vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL20 INGB 0001 4220 68 t.n.v. Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden te Leeuwarden. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat, dat hebt u nodig als bewijs voor de belastingdienst.

Naam
Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden

Doelstelling
De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden heeft ten doel:
– het organiseren van concerten op het Müller-orgel in de Grote Kerk te Leeuwarden en
– het bevorderen van de kennis met betrekking tot de orgelkunst, orgelliteratuur, orgelbouw en dergelijke
– het organiseren van concerten in het algemeen op andere locaties
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

RSIN
002895420

Contact
Groeneweg 22
8911 EJ  Leeuwarden
+31 (0)6 – 36124685
secretariaat [at] orgelleeuw.nl

Bestuur
W.O. Sierksma, voorzitter
P.C. van der Zwaag, secretaris
H. Giesing, penningmeester
H.P. Algra, lid
A. Fahner, lid
G.W. Hoekstra, lid, artistiek adviseur
A. Monna, lid
R. Tigchelaar, lid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleidsplan
Met name dankzij de bijdrage van de gemeente Leeuwarden zijn we als stichting steeds weer in staat een mooie serie met aansprekende concerten te organiseren. Het zij nog maar eens gezegd: het instrument dat centraal staat – het Müller-orgel in de Grote of Jacobijnerkerk – geniet wereldfaam en heeft nationaal en internationaal een eigenstandige positie verworven en blijvend ingenomen. Een bewijs daarvan is het feit dat het instrument ook een rol speelt bij de integrale uitvoering van Bachwerken door de Nederlandse Bachvereniging (www.allofbach.com). Ook onze eigen stadsorganist Theo Jellema levert daaraan een bijdrage, wat mag gelden als een grote eer en bewijs van zijn kwaliteiten.

In 2018 hebben we als stichting ook een prachtige bijdrage kunnen leveren aan Leeuwarden|Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. We mochten nieuw publiek verwelkomen en ontvingen waardering voor de kwaliteit van spelers en hun programma’s.

Over de invulling van 2019 en de daaropvolgende jaren kunt u lezen in het Beleidsplan 2019.

Jaarverslag
Jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag
Financieel verslag 2019